Kompletní stavební opravy, údržba domů a budov specializace na sanace betonových konstrukcí


Rychlý kontakt 602 160 448

Služby

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE

stavební práce
stavební práce

- SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

sanace
sanace
sanace

- ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKŮ JÍMEK, NÁDRŽÍ A VODOJEMŮ

utěsnění
utěsnění
utěsnění

- ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, TERÉNNÍ ÚPRAVY

zemní a výkopové práce, terénní úpravy

- KOMPLETNÍ SERVISNÍ ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH A TECH. PROVOZŮ

servisní činnost průmyslových provozů

- TRYSKÁNÍ (PÍSKOVÁNÍ MOBILNÍ TECHNIKOU A TRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKOU VODOU)