Kompletní stavební opravy, údržba domů a budov specializace na sanace betonových konstrukcí


Rychlý kontakt 602 160 448

Sanace a stavební práce České Budějovice

Sanace a stavební práce České Budějovice Sanace a stavební práce České Budějovice

O naší firmě

Naše firma působí na trhu od roku 1996. Od svého vzniku se zaměřovala na přípravu a realizaci ve stavebním oboru, postupně rozšiřovala nabídku služeb tak, že v současné době nabízí

  • Veškeré stavební práce
  • Specializace na sanace betonových konstrukcí (jímek, vodojemů, ČOV a ostatních nosných železobetonových konstrukcí), s touto činností souvisí i
  • Tryskání (pískování) veškerých konstrukcí za pomocí vlastní mobilní techniky tvrdým abrazivem nebo vodou
  • Zatěsnění průsaků betonových jímek, nádrží, vodojemů
  • Kompletní servisní činnost průmyslových a technologických provozů
Po provedení díla jsme schopni na vyžádání zajistit certifikaci o vodotěsnosti jímek, nádrží atd. dle ČSN.
Pracujeme s kvalitními materiály, které jsou certifikované pro trvalý styk s pitnou vodou, splňující vyhlášku ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb. pro obecné hygienické požadavky na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Dále pracujeme s materiály, které jsou chemicky odolné.